Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 228 (P228),
z siedzibą w Warszawie 02-649, przy ul. Marzanny 8. Więcej… »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole grafika

i zapraszamy Rodziców zainteresowanych zapisaniem swoich pociech do naszego przedszkola na Dyżur wakacyjny w dniach od 16.08.2018 do 31.08.2018:

Zapisy na dyżur wakacyjny za pomocą elektronicznego systemu zapisów od dnia 30.04.2018 do 14.05.2018

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest dokonanie opłaty za żywienie w kwocie 90 zł.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy: 21 1030 1508 0000 0005 5059 2061 w terminie od 25 maja do 15 czerwca. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka – żywienie dyżur wakacyjny.

Listy dzieci przyjętych na dyżur znajdują się w sekretariacie przedszkola.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczepienia ochronne

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej m.st. Warszawy

prezentacja szczepienia do przedszkoli_Rodzice,Nauczyciele

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilka słów o wszawicy

Poniżej zamieszczamy kilka materiałów informacyjnych na temat wszawicy, opracowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Urząd miasta stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji

Plakat PSSE w m.st. Warszawie

Broszurka PEDIKULOZA

Ulotka aktualna – profilaktyka ws wszawicy

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W czerwcu w naszym przedszkolu

12.06.2018 godz. 11.00 teatrzyk „Czarodziejski koncert życzeń”

21.06.2018 godz. 9.00 koncert „W wakacyjnym nastroju”. Koncert szantowej grupy „Stara kuźnia”. Śpiew, gitara i tamburyn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------