Terminy zajęć adaptacyjnych

Serdecznie zapraszamy Rodziców z Dziećmi na zajęcia adaptacyjne we wtorki o godz. 17.00

17.05 2016 / 24.05.2016 / 31.05.2016 / 07.06.2016 / 14.06.2016 / 21.06.2016/ 28.06.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W maju w naszym przedszkolu

06.05.2016        Wycieczka autokarowa do Powsina 

10.05.2016  godz. 9:15      Koncert: „Z taborem po polskich drogach – pieśni i tańce mniejszości cygańskiej”

16.05.2016  godz. 9:15      Dociekliwy przedszkolak gr.II i III

17.05.2016  godz. 9:15      Dociekliwy przedszkolak gr.I i IV

19.05.2016  godz. 9:15      Teatrzyk: „Ali Baba i czterech rozbójników”


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasze przedszkole

Przedszkole w 2013r. obchodziło jubileusz 50–lecia działalności. Wielu absolwentów wraca do naszego przedszkola z pełnym zaufaniem powierzając nam opiekę nad swoimi dziećmi.

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia. W roku 2012 i 2013 przedszkole otrzymało Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

Obecnie naszym priorytetem jest dbanie bezpieczeństwo i przestrzeganie Praw Dziecka. Realizujemy program „Chronimy dzieci”, którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.

Nauczyciele starają się poznać swoich wychowanków, rozwijać ich zainteresowania i zdolności. Tradycją przedszkola jest coroczny udział dzieci w różnych konkursach: wokalnych, tanecznych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Dzieci prezentują swoje talenty zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Zgodnie z rozpoznanymi potrzebami dzieci niektóre treści programowe są rozszerzane według opracowanych przez nauczycieli programów:

Program profilaktyki logopedycznej „ABC – ładnie mówić chcę”

Program wychowawczy „Przedszkolak z klasą”

 

W maju 2014r. przedszkole otrzymało tytuł Przedszkola w Ruchu biorąc udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym

W tym roku szkolnym nasze przedszkole współpracuje z:

 • Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – jako organem prowadzącym – zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców.
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy – w zakresie wydatkowania środków finansowych
 • Młodzieżowym Domem Kultury „Mokotów” – w zakresie organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu
 • Partnerstwem dla Mokotowa ” Moje Wierzbno” – wspólne przygotowanie kolejnej „Podwórkowej Gwiazdki”
 • Fundacją Dzieci Niczyje – realizacja Programu Chronimy Dzieci
 • Fundacją Mederi –  realizacja Programu Wielki Słoń
 • Strażą Miejską – zajęcia z dziećmi i rodzicami na temat bezpieczeństwa
 • Szkołami Podstawowymi nr 119 i 202 – w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, podejmowanie wspólnych działań mających na celu poznanie szkoły przez dzieci 5-letnie
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7 – w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej – w zakresie pomocy socjalnej dla dzieci – refundacja posiłków
 • Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” – doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, meble i zabawki z pieniędzy przekazywanych przez rodziców dzieci w ramach Akcji 1% dla Mojego Przedszkola
 • Innymi placówkami przedszkolnymi na Mokotowie – wymiana doświadczeń i szkolenie nauczycieli, udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych
 • Towarzystwem Nasz Dom i Strażą Graniczną – integracja środowiska przedszkolnego przez udział w akcjach charytatywnych, rozwijanie postaw społecznych dzieci
 • Uniwersytetem Warszawskim – udział w projekcie „Nauczyciel wychowania przedszkolnego – refleksyjny praktyk”. W ramach realizacji projektu nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi metodę projektów badawczych. Ponadto w ramach współpracy z Uniwersytetem studenci Wydziału Pedagogicznego odbywają w naszym przedszkolu praktyki.
  UW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłaty za przedszkole w roku 2015/2016

Opłata żywieniowa:

3 posiłki: śniadanie obiad, podwieczorek – 7,50 zł

2 posiłki: śniadanie, obiad – 6,00 zł

Pobyt dziecka w przedszkolu do godz. 13.00 jest bezpłatny (rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia). Po godz.13.00 pobierana jest opłata w wysokości 1.zł za każdą godzinę.

 

Więcej na temat opłat możemy poczytać w Serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy 

 

Tańsze przedszkola w Warszawie. Zobacz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------