Szanowni Rodzice,
Z dniem 1 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz.827) zwana „ustawą przedszkolną”.

Od 1 września bieżącego roku opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godz. 13.00 będzie wynosić 1 zł.

Zostaną zachowane dotychczasowe zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkole wynikające z § 4 uchwały, z tym,że od 1 września 2013 rodzic (opiekun prawny) zamierzający ubiegać się o całkowite zwolnienie lub ulgę w opłacie przedstawia, w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia lub ulgi.

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 7 zł (śniadanie/obiad/podwieczorek)

Opłata za wyżywienie dziecka korzystającego z przedszkola w godz. 7.00 – 13.00  5,60 zł (śniadanie/obiad)

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Nr 228

Jolanta Kopała

 

Więcej na temat opłat możemy poczytać w Serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy 

 

Tańsze przedszkola w Warszawie. Zobacz