MAŁY EKOLOG

 • zapoznanie dzieci z problematyką ochrony środowiska
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami ochrony przyrody
 • rozumienie znaczenia „recycling”
 • zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin
 • uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania energii elektrycznej

BARWY JESIENI

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami charakterystycznymi dla aktualnej pory roku.
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • rozwijani percepcji wzrokowej poprzez odwzorowywanie różnych kształtów
 • wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: las, lis, jeż, grzyby
 • doskonalenie umiejętności dokonywania operacji na zbiorach

MOJA RODZINA

 • rozwijanie więzi emocjonalnej z rodziną
 • zachęcanie dzieci do pomocy w prostych pracach domowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego
 • zachęcanie dzieci do podejmowania zabaw tematycznych – pełnienie przez dzieci określonych ról

WARZYWA

 • zapoznanie dzieci z warzywami, z ich walorami odżywczymi oraz z różnymi formami ich spożywania
 • określanie przez dzieci, które warzywa rosną pod ziemią, a które na powierzchni
 • ćwiczenia w wyróżnianiu głosek w nagłosie i wygłosie w nazwach warzyw
 • posługiwanie się nazwami ogólnymi: warzywa, owoce. Globalne odczytywanie tych napisów
 • doskonalenie sprawności ruchowej dzieci

ROBIMY ZAKUPY

 • przedstawienie dzieciom pozytywnych wzorów zachowania
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie
 • stosowanie form grzecznościowych
 • szanowanie wytworów kolegów
 • zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek

 

Dzieci 5 letnie:

 • rozpoznaje wyrazy wprowadzone do globalnego czytania w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • składa według wzoru i bez niego obrazki pocięte na wiele części o różnych kształtach
 • rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki
 • rozpoznaje takie same symbole i znaki graficzne
 • dzieli zdanie na wyrazy
 • wyróżnianie głosek w wyrazach, określanie miejsca danej głoski w wyrazie