DOKARMIANIE ZWIERZĄT

 • uświadomienie dzieciom potrzeby pomagania zwierzętom przetrwać zimę
 • doskonalenie umiejętności dokonywania operacji na zbiorach
 • globalne czytanie nazw niektórych zwierząt
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – uzupełnianie obrazków według wzoru

 

ZIMA

 • określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla aktualnej pory roku
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń graficznych
 • wyrabianie nawyków związanych z hartowaniem
 • rozwijanie zdolności muzycznych
 • „Ślizgawki na lodzie” – rozmowa na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą, konkurs rysunkowy w konwencji „dobrze-źle” – realizacja zadań konkursu Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne Przedszkole 2015

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 • kształtowanie pozytywnych uczuć do bliskich
 • rozwijanie pamięci poprzez naukę tekstu
 • przygotowanie programu na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • przygotowanie upominków dla zaproszonych gości

 

W ŚWIECIE BAŚNI

 • zapoznawanie dzieci z literaturą dziecięcą
 • rozwijanie mowy i myślenia dzieci poprzez określanie cech bohaterów
 • kształtowanie pozytywnych postaw społeczno – moralnych poprzez uwrażliwianie dzieci na krzywdę innych
 • rozwijanie zdolności plastycznych

 

Dzieci 5-letnie:

 • globalne czytanie wyrazów związanych z omawianą tematyką
 • liczenie sylab i porównywanie długości wyrazów
 • kreślenie wzorów po wykropkowanym śladzie
 • dodawanie i odejmowanie liczb na konkretach