Drzewo w czterech porach roku- projekt badawczy

 • poznanie budowy drzewa
 • spacer po najbliższej okolicy w celu zapoznania z wyglądem drzew liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew liściastych (dąb, kasztanowiec, brzoza) oraz drzew iglastych (sosna, modrzew)
 • liczenie drzew w ogrodzie przedszkolnych
 • praca plastyczna: Jesienne drzewo

Jesienny las

 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • słuchanie utworów literackich o tematyce jesienno- leśnej
 • wspólne ustalenie treści historyjki obrazkowej
 • wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy drzew i ich owoców
 • wykonanie pracy technicznej z masy plastycznej oraz materiałów przyrodniczych

Warszawa stolicą Polski

 • określanie położenie Warszawy na mapie Polski
 • poznanie legendy O Warsie i Sawie, O złotej kaczce
 • poznanie znaczenia stolicy (prezydent, sejm)
 • zapoznanie z zabytkami Warszawy (pomniki, Zamek Królewski)
 • poznanie piosenki o Warszawie (Warszawa da się lubić)
 • wykonanie kolejnej strony albumu Warszawa – wklejenie herbu oraz napisu „Warszawa”

Robimy zakupy

 • rozmowa na temat produktów żywnościowych
 • segregowanie produktów żywnościowych wg korzyści dla zdrowia
 • słuchanie utworu literackiego o wyprawie do sklepu
 • odtwarzanie treści utworu na podstawie obrazków
 • odgrywanie scenek z podziałem na role: sprzedawcy i klienta
 • przeprowadzenie doświadczenia sprawdzającego, które produkty powiększają swoją objętość w wodzie, próba wyciągnięcia wniosków

Okolica, w której mieszkam

 • utrwalenie przepisów ruchu drogowego
 • segregowanie znaków drogowych wg rodzaju
 • zabawy ruchowe z wykorzystaniem znaków drogowych
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych
 • słuchanie utworu literackiego o nowej figurze geometrycznej- kwadrat