PRZEDWIOŚNIE

 • zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami aktualnej pory roku
 • określanie zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozmowy o ptakach powracających z ciepłych krajów
 • teatrzyk z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych nt. kontaktów z nieznajomymi – realizacja zadań konkursu Bezpieczne dziecko-Bezpieczne Przedszkole 2015

UNIA EUROPEJSKA 

 • poznawanie położenia geograficznego na mapie Europy wybranych państw: Włoch, Francji, Holandii
 • zapoznanie dzieci z kulturą i obyczajami niektórych państw
 • omówienie słynnych budowli europejskich, umieszczenie pod ilustracjami napisów do globalnego czytania
 • wytłumaczenie dzieciom pojęcia „Unia Europejska”

CHCĘ BYĆ ZDROWY 

 • uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zdrowie
 • wdrażanie do zdrowego odżywiania
 • przyzwyczajanie dzieci do dbania o swój wygląd
 • kształtowanie nawyków kulturalno – higienicznych
 • spotkanie z lekarzem lub pielęgniarką w ramach realizacji zadań konkursu Bezpieczne dziecko-Bezpieczne Przedszkole 2015

ZOO 

 • zapoznanie dzieci z różnymi zwierzętami, ich wyglądem, sposobem odżywiania i warunkami, w jakich żyją
 • usprawnianie narządów mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek o zwierzętach
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie obrazków

 

Dzieci 5 letnie:

 • rozpoznaje wyrazy wprowadzone do globalnego czytania w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem
 • składa według wzoru i bez niego obrazki pocięte na wiele części o różnych kształtach
 • rysuje wzory i szlaczki w liniaturze
 • sprawnie posługuje się nożyczkami
 • wyróżnianie głosek w wyrazach, określanie miejsca danej głoski w wyrazie
 • dodawanie i odejmowanie liczb na konkretach