POLSKA – MOJA OJCZYZNA

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
 • budzenie uczuć patriotycznych
 • zapoznanie dzieci z niektórymi zabytkami

 

DBAMY O ZDROWIE

 • kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych
 • zachęcanie dzieci do picia wody
 • zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw jako źródła witamin
 • zwrócenie uwagi na bezpieczną zabawę w ogródku i nie oddalanie się poza wyznaczony teren

 

PADA I PADA

 • dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku w związku z porą roku – zjawiska atmosferyczne
 • wdrażanie dzieci do budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów według określonej cechy
 • rozwijanie zdolności muzycznych

 

KRAWCOWA 

 • zapoznanie dzieci z maszynami i urządzeniami potrzebnymi w pracowni krawieckiej
 • poznanie etapów powstawania ubrania
 • wyrabianie właściwej postawy wobec pracy krawcowej
 • zaznajomienie dzieci ze strojami i ubiorami na przestrzeni wieków

 

Dzieci 5-letnie:

–     globalne czytanie wyrazów i umieszczanie ich na mapie Polski
–     liczenie wyrazów w zdaniu
–     dzielenie wyrazów na sylaby
–     wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
–     posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
–     wskazywanie na mapie Polski największych miast leżących nad Wisłą
–     słuchanie hymnu