DZIEŃ DZIECKA

 • rozwijanie przyjaznego stosunku do dzieci innych narodów
 • słuchanie wierszy, opowiadań, piosenek na temat życia dzieci w innych krajach
 • porównywanie warunków życia i sposobu ubierania się dzieci w różnych krajach
 • zwrócenie uwagi na różnice w kolorze skóry
 • prawa i obowiązki dziecka, szacunek i wzajemna życzliwość – realizacja zadań konkursu – Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne Przedszkole 2015

W MORSKIEJ GŁĘBINIE

 • zapoznanie dzieci z podwodnym światem – flora i fauna
 • rozwijanie zdolności plastycznych poprzez operowanie różnorodnym materiałem
 • konstruowanie gry planszowej za pomocą symboli

LATO WKOŁO NAS

 • określanie przez dzieci charakterystycznych cech lata
 • uświadomienie dzieciom potrzeby chronienia się przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – osłanianie głowy
 • rysowanie kolorową kredą na płytach chodnikowych oraz patykiem na ziemi
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu ogrodowego

JEDZIEMY NA WAKACJE

 • zapoznanie dzieci z różnymi środkami lokomocji
 • rozwijanie narządów mowy poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń artykulacyjnych
 • słuchanie tekstów literackich dotyczących określonych regionów Polski np. Tatry, Mazury, Wybrzeże
 • przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych
 • dostarczenie wiedzy o sposobach ochrony przyrody w różnych środowiskach
 • zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie się dzieci podczas wakacji

 

Dzieci 5-letnie:

 • zabawy głoskami: wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie i w środku wyrazu, określanie miejsca danej głoski w wyrazie
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń graficznych