ŚWIĘTY MIKOŁAJ

 • zapoznanie dzieci z drogą listu od nadawcy do adresata
 • „pisanie” listu do Świętego Mikołaja
 • uświadomienie dzieciom konieczności znajomości własnego imienia, nazwiska oraz adresu
 • rozwijanie twórczego myślenia – projektowanie kartek pocztowych
 • dostarczanie dzieciom radosnych przeżyć

 

PRZED NADEJŚCIEM ZIMY

 • zapoznanie dzieci ze sposobami przygotowywania się do zimy ludzi i niektórych zwierząt
 • wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do pogody
 • usprawnianie narządów mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

 

CZEKAMY NA ŚWIĘTA

 • wprowadzenie dzieci w świąteczny nastrój
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • ubieranie choinki
 • śpiewanie kolęd
 • zorganizowanie spotkania przy choince

 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • poznawanie sprzętu ułatwiającego prace domowe
 • uświadomienie dzieciom konieczności korzystania z urządzeń elektrycznych tylko w obecności osób dorosłych
 • zapoznanie dzieci z różnymi źródłami energii
 • układanie zdań z podanym wyrazem

 

ZEGARMISTRZ

 • zapoznanie dzieci z pracą zegarmistrza
 • poznanie różnych zegarów
 • rozwijanie umiejętności stosowania przez dzieci określeń czasu: rano, południe, wieczór

 

Dzieci 5-letnie:

 • zabawy sylabami: dzielenie wyrazów na sylaby, układanie wyrazów z określona sylabą
 • wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie i w środku wyrazu
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • próby dodawania i odejmowania na konkretach