Co się dzieje przy karmniku?

 • Uwrażliwienie na systematyczne dokarmianie ptaków
 • Poszerzenie wiadomości przyrodniczych dotyczących budowy ciała ptaka
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i szacowania ilości elementów
 • Kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów wiersza
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym
 • Rozpoznawanie odgłosów z otoczenia

Z górki na pazurki

 • Utrwalenie znajomości odgłosów zwierząt
 • Wdrażanie do uczestnictwa w zbiorowych pracach plastycznych
 • Wdrażanie do posługiwania się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Uwrażliwienie na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • Kształtowanie myślenia logicznego w trakcie rozwiązywania zagadek słownych
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej

Góry nasze góry- projekt edukacyjny

 • wskazuje na mapie Polski góry
 • zna zwierzęta charakterystyczne dla tego regionu
 • rozpoznaje strój góralski
 • słucha piosenek góralskich i próbuje je śpiewać
 • uzupełnienie kolejną stronę albumu – wykonanie z wełny owieczki, wklejenie napisu „Tatry”

Kucharka

 • Poznawanie urządzeń i narzędzi potrzebnych kucharce w czasie pracy
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów przez dokładanie i odejmowanie elementów
 • Utrwalenie znajomości różnego rodzaju pieczywa
 • Rozwijanie zdolności aktorskich przez odtwarzanie czynności ruchem
 • Utrwalenie nawyków higieniczno- kulturalnych podczas przygotowań i spożywania posiłków

Język angielski: Winter time

Język czynny: Powtarzanie: Good morning, Hello, Goodbye, Yes, No, Big – Small. Poznanie słownictwa związanego z zimą: winter, snow, snowball, snowman. Utrwalanie nazw kolorów, zabawek, liczebników i części ciała. Śpiewanie piosenek: „I can jump, I can clap”, „The snowman”

Język bierny: Rozumienie poleceń: Bring me, Come here, Listen, Look, Touch, Make a circle, Make pairs, Be quiet. Rozumienie czasowników: close – open, run, jump, walk, turn around, wave (your hand). Rozumienie pytań: How are you?, What colour is…? What is this?