WIELKANOC

 • aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji i zwyczajów wiążących się ze Świętami Wielkanocnymi
 • zapoznanie dzieci z różnymi sposobami ozdabiania jaj
 • obcowanie z wytworami sztuki ludowej związanej z tradycją świąteczną

 

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

 • zapoznanie dzieci z niektórymi zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem, sposobem odżywiania i warunkami w jakich żyją
 • rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych
 • rozwijanie narządów mowy poprzez wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania

 

U LEKARZA

 • uświadomienie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie
 • przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy
 • dostarczenie wiedzy o tym, co sprzyja, a co szkodzi zdrowiu
 • rozumienie konieczności przyjmowania leków tylko pod kontrolą osób dorosłych
 • wdrażanie dzieci do świadomego unikania zagrożeń

 

WIOSENNY OGRÓDEK

 • zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami aktualnej pory roku
 • określanie zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • zapoznanie z nazwami niektórych wiosennych roślin
 • poznanie wybranych narzędzi ogrodniczych

 

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 • poznanie wybranych zwierząt hodowanych przez człowieka
 • wzbogacenie słownika związanego z hodowlą zwierząt
 • rozwiązywanie zagadek o zwierzętach z wiejskiego podwórka

 

Dzieci 5 letnie:

 - rozpoznaje wyrazy wprowadzone do globalnego czytania

 - doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

 - składa według wzoru i bez niego obrazki pocięte na wiele części o różnych kształtach

 - kreśli szlaczki w liniaturze

 - dzieli zdanie na wyrazy, liczy wyrazy w zdaniu, porównuje długość zdań

 - dokonuje prostych operacji matematycznych