‘GR.1 – Krasnale’

Zakończenie roku

Serdecznie zapraszamy na występy dzieci z okazji zakończenia roku, połączone z Dniem Mamy i Taty we wtorek 4.06.2019. o godz. 15:30.

Do zobaczenia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Czerwiec 2019

Będę malarzem

 • rozwijanie zainteresowań plastyczno – konstrukcyjnych (wyrażanie własnych emocji w formie plastycznej);
 • wyjaśnienie wieloznaczności słowa malarz;
 • utrwalanie nazw kolorów;
 • rozwijanie sprawności manualnej w czasie wykonywania prac różnymi technikami, zabaw paluszkowych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacyjnych.

Projekt badawczy PIŁKA

 • kształtowanie umiejętności poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, rozwijanie postawy badawczej;
 • poznanie różnych rodzajów piłek;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach z piłkami;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac ;
 • doskonalenie umiejętności recytacji wiersza „Piłka” D. Gellner;
 • tworzenie zbiorów i porównywanie liczebności, posługiwanie się liczebnikami głównymi, używanie pojęć: tyle samo, mniej, więcej;

Jedziemy na wakacje

 • poznawanie środków transportu;
 • przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, na plaży, podczas zabaw;
 • rozwijanie sprawności manualnej w czasie wykonywania prac różnymi technikami, zabaw paluszkowych;
 • porównywanie długości przedmiotów – posługiwanie się pojęciami: długi – dłuższy, krótki – krótszy.

JĘZYK ANGIELSKI: SUMMER HOLIDAYS

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye, How are you?
 • Poznanie nazw i czasowników związanych z wakacjami: sea, lake, river, shell, beach, sand, sandcastle, ride a bike, play, swimm
 • Śpiewanie piosenki: “What can we do?”
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow;
 • Utrwalanie liczebników: one, two, three
 • Śpiewanie piosenek “Make a circle”, „If you are happy”, What’s the weather like today?

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, let’s sing a song
 • Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s missing?

Oglądanie z wykorzystaniem monitora interaktywnego piosenek, rymowanek – aktywne słuchanie, wspólne powtarzanie tekstu, śpiewanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------