‘GR.1 – Krasnale’

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2019

W świecie bajek

 • poznanie wybranych baśni i bajek, próby samodzielnego opowiadania;
 • kształtowanie wrażliwości muzycznej – dowolna interpretacja ruchowa słuchanej muzyki;
 • układanie historyjek obrazkowych – rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych – stosowanie nowych technik, pobudzanie wyobraźni, dbanie o estetykę wykonania;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – próby przeliczania w zakresie 3 i więcej, segregowanie elementów według jednej cechy, utrwalenie pojęcia „para”

To jest właśnie muzyka

 • uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki: słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej; dzielenie się wrażeniami po wysłuchaniu;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – dowolna interpretacja ruchowa słuchanej muzyki;
 • doskonalenie sprawności analizatora słuchowego – ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie dźwięków instrumentów perkusyjnych, odgłosów z najbliższego otoczenia;
 • ćwiczenia rytmiczne

Wielkanoc

 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami Wielkanocnych: malowanie jajek, śmigus-dyngus;
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa dzieci w przygotowaniach świątecznych;
 • wykonywanie dekoracji świątecznych – rozwijanie zdolności plastycznych;
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na bliskie dzieciom tematy;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów

Wiosna na łące

 • dokonywanie obserwacji środowiska przyrodniczego i dzielenie się indywidualnymi spostrzeżeniami;
 • poznanie mieszkańców łąki: motyle, pszczoły, żabki, biedronki;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • rozwijanie doświadczeń plastycznych i sprawności manualnych w czasie wykonywania prac różnymi technikami.
 • tworzenie zbiorów, przeliczanie i porównywanie liczebności z użyciem określeń mniej, więcej, tyle samo.

Język angielski

HAPPY EASTER

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye, How are you?
 • Poznanie słownictwa związanego ze swiętami wielkanocnymi: Happy Easter, easter rabbit, easter egg, basket, lamb, chick.
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow;
 • Utrwalanie liczebników: one, two, three
 • Śpiewanie piosenek “Make a circle”, „If you are happy”, What’s the weather like today?

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, let’s sing a song
 • Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s missing?

Oglądanie z wykorzystaniem monitora interaktywnego piosenek, rymowanek – aktywne słuchanie, wspólne powtarzanie tekstu, śpiewanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------