‘GR.1 – Krasnale’

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc Luty 2019

W pracowni krawieckiej

 • poznanie pracy ludzi w otoczeniu dziecka – krawcowa – narzędzia pracy;
 • rozwijanie zmysłu dotyku – rozpoznawanie przedmiotów;
 • nauka wycinania po linii prostej;
 • rozwijanie umiejętności określania stron ciała poprzez ćwiczenia i zabawy;
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąt.

Bal karnawałowy

 • rozwijanie mowy i myślenia poprzez słuchanie opowiadań na bliskie dzieciom tematy;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – dowolna interpretacja ruchowa słuchanej muzyki;
 • poznanie instrumentów perkusyjnych: bębenek, trójkąt, marakas;
 • udział dzieci w zabawie karnawałowej – integracja ze starszymi grupami
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – próby przeliczania w zakresie 3 i więcej, segregowanie elementów według jednej cechy.

Projekt badawczy ZĄBEK

 • rozumienie konieczności dbania o higienę jamy ustnej
 • wprowadzenie czynności mycia zębów w przedszkolu
 • nauka piosenki „Szczotka – pasta”
 • poznanie pracy dentysty – stomatologa
 • kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia
 • doskonalenie umiejętności współpracy w sytuacjach zadaniowych

Urządzenia elektryczne

 • poznanie nazw i zastosowania wybranych urządzeń elektrycznych;
 • rozumienie potrzeby zachowania ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej (rozpoznawanie odgłosów);
 • poznawanie kształtów i nazw figur geometrycznych płaskich w zabawach z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej.

Język angielski: SHAPES

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye
 • Poznanie nazw wybranych kształtów: circle, square, star, heart
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow; nazw zabawek: doll, car, teddy, blocks oraz słownictwa związanego z zimą: snow, showman, snowball
 • Śpiewanie piosenek: “Make a circle”; „If you are happy”

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, clean your teeth, let’s sing a song

Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s the shape?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------