‘GR.2 – Żabki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty 2019

Zwiedzamy Kraków

 • przybliżenie wiedzy o zabytkach Krakowa;
 • poznanie legendy o smoku wawelskim;
 • wprowadzenie nowego tańca- Krakowiaka;
 • poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie inwencji twórczej.                                        

Karnawał

 • rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie obrazków;
 • poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej w zabawie;
 • poznanie zwyczajów karnawałowych;
 • kształtowanie postaw przyjacielskich.

Projekt badawczy –Woda (2 tygodnie)

 • odkrywanie właściwości wody;
 • kształtowanie umiejętnośći formułowania wniosków;
 • nabywanie zdolności obserwacyjnych;
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem;
 • rozwijanie sprawności ruchowej.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Valentine’s Day

Słownictwo:

flowers, rose, gift, heart, love letter, box

Zwroty:  Where is…? What’s missing? Let’s count!,What’s this?  What’s in the …?

Piosenka: If you love me and you know it .

Powtórzenie: kolory, liczebniki, zabawki, pogoda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------