‘GR.2 – Żabki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2019

Projekt badawczy – JAJKO (2 tygodnie)

 • poznanie różnych rodzajów jajek;
 • rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości podczas prac plastycznych;
 • poznanie sposobu wykorzystania jajek w kuchni;
 • kształtowanie umiejętności formułowania wniosków;
 • poznanie zwierząt, które składają jaja;
 • nabywanie zdolności obserwacyjnych podczas eksperymentów.

Wielkanoc

 • rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie obrazków;
 • poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
 • rozwijanie ekspresji ruchowej w zabawie;
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą;
 • zapoznanie z symbolami świąt wielkanocnych.

Dbam o segregację śmieci

 • uświadamianie konieczności segregowania odpadów;
 • rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego;
 • poznanie możliwosći wtórnego wykorzystania śmieci;
 • wzbogacenie słownika o słowo – recykling;
 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych i aktywności twórczej.

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: HAPPY EASTER

Słownictwo:

Easter, egg, basket, lamb, chick,  Easter Bunny

Zwroty:  Where is…? What’s missing? Let’s count!,What’s this?  What’s in the …? What colour is … ? Wake up!

Piosenka: Hop little bunnies.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, zabawki, pogoda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------