‘GR.2 – Żabki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Czerwiec 2019

A ja rosnę i rosnę

 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • kształtowanie postawy tolerancji wobec innych

Środki transportu

 • wzbogacanie słownictwa związanego z nazwami pojazdów
 • kształtowanie umiejętności słuchania krótkich tekstów literackich
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych

Książka moim przyjacielem

 • wzbogacenie wiadomości o książkach oraz miejscach, gdzie można je spotkać
 • wdrażanie do szanowania książek
 • utrwalanie treści popularnych bajek
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za książki
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

Podróże małe i duże

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • utrwalenie pojęć „wysoko”, „nisko”
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli i pragnień

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: HELLO SUMMER

Słownictwo: summer, octopus, shark, fish, swim, ice cream, sea,shell, beach, sand

Zwroty: I’m fine, I like swim, I like…

Pytania: How are you?, What’s the weather today?, What’s this? What’s the shape?

Piosenka: The Octopus song.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, pogoda, emocje, zabawki, części ciała

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------