‘GR.3 – Biedronki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty 2019

Co się dzieje przy karmniku?

 • Uwrażliwienie na systematyczne dokarmianie ptaków
 • Poszerzenie wiadomości przyrodniczych dotyczących budowy ciała ptaka
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów i szacowania ilości elementów
 • Kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów wiersza
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym
 • Rozpoznawanie odgłosów z otoczenia

Karnawał w przedszkolu

 • Wzbogacenie wiadomości i zasobu słownictwa związanego z okresem karnawału np. maska, serpentyny
 • Wykonanie maski karnawałowej, wykorzystanie różnych materiałów do ozdobienia wykonanej maski
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy z elementami ćw. gimnastycznych
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej
 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem 2 cech
 • Kolorowe balony- zajęcia z wykorzystaniem ozobotów, utrwalenie kodu do skrętu w lewo
 • Bal karnawałowy

Z górki na pazurki

 • Utrwalenie znajomości odgłosów zwierząt
 • Wdrażanie do uczestnictwa w zbiorowych pracach plastycznych
 • Wdrażanie do posługiwania się przyimkami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni
 • Uwrażliwienie na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 • Kształtowanie myślenia logicznego w trakcie rozwiązywania zagadek słownych
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej

Góry nasze góry

 • Zapoznanie z mapą Polski i położeniem gór na mapie
 • Poznanie zwierząt charakterystycznych dla tego regionu
 • Zapoznanie ze strojem góralskim
 • Słuchanie piosenek góralskich i próba ich śpiewania
 • Wykonanie owieczki z wełny
 • Doskonalenie umiejętności porównywania i określania długości oraz wysokości.

Język angielski: SHAPES

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye
 • Poznanie nazw wybranych kształtów: circle, triangle, square, star, heart
 • Utrwalenie kolorów: blue, green, red, yellow, white, black, pink, grey, orange, brown i słownictwa związanego z zimą: snow, showman, snowball, snowflake
 • Opisywanie zabawek: big blue block, small red car, yellow – green ball
 • Śpiewanie piosenek: „Make a circle„, „I’m a little snowman”, “If you are happy”

 Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, bring me…; let’s sing a song,
 • Rozumienie pytań: How are you? What colour is…? What’s this? What’s missing?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------