‘GR.3 – Biedronki’

Zakończenie roku

Serdecznie zapraszamy na występy dzieci z okazji zakończenia roku i Dnia Mamy i Taty dnia 6.06.2019. (czwartek) o godz. 15:30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Czerwiec 2019

Mały artysta

 • Poznanie niektórych dzieł znanych malarzy;
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat;
 • Rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania dowolnej rzeźby;
 • Rozpoznawanie różnych przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku;
 • Wzbogacenie i utrwalenie słownictwa związanego ze sztuką.

Zwierzęta egzotyczne

 • Wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata;
 • Rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach egzotycznych;
 • Konstruowanie gry planszowej- opowiadania o przygodach małej żyrafy;
 • Wykorzystanie monitora multimedialnego do zaprezentowania środowiska życia różnych zwierząt egzotycznych oraz utrwalenia wiadomości i umiejętności.

Polska to mój kraj

 • Przypomnienie legendy na temat powstania państwa polskiego;
 • Układanie obrazków zgodnie z kolejnością wydarzeń;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • Poznanie znaczenia słowa krajobraz
 • Nauka piosenki Bo Polska to mój dom;
 • Osłuchanie się z muzyką charakterystyczną dla danego regionu Polski;
 • Utrwalenie znajomości melodii hymnu Polski oraz nauka refrenu.

Przyszło lato- co ty na to

 • Uwrażliwienie na zachowanie ostrożności i podejmowanie bezpiecznych zabaw
  w czasie wakacji;
 • Określanie długości: długi, krótki, dłuższy, krótszy;
 • Utrwalenie wiadomości na temat mieszkańców łąki;
 • Budowanie dłuższych wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej;

JĘZYK ANGIELSKI: SUMMER HOLIDAYS

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye, How are you?
 • Poznanie nazw i czasowników związanych z wakacjami: sea, lake, river, shell, beach, sand, sandcastle, ride a bike, play, swimm
 • Śpiewanie piosenki: “What can we do?”
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow, orange,black, brown;
 • Utrwalanie liczebników: one, two, three, four, five
 • Śpiewanie piosenek “Make a circle”, „If you are happy”, What’s the weather like today?

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, let’s sing a song
 • Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s missing?

Oglądanie z wykorzystaniem monitora interaktywnego piosenek, rymowanek – aktywne słuchanie, wspólne powtarzanie tekstu, śpiewanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------