‘GR.3 – Biedronki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2019

W moim ogródeczku

 • zapoznanie z pracami wykonywanymi przez ogrodnika;
 • wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy narzędzi ogrodniczych: grabie, łopata, sekator;
 • założenie ogródka;
 • rozpoznawanie i nazywanie części roślin;
 • zapoznanie z wybranymi sposobami pomiaru długości: krokami, stopami, łokciami;
 • porównywanie długości przedmiotów z użyciem określeń: „długi”, „dłuższy”, „krótki”, „krótszy”;

W zaczarowanym świecie bajki

 • bajkowe pary butów- dobieranie przedmiotów do pary, stosowanie określenia „para”;
 • słuchanie baśni Śpiąca królewna w interpretacji N.;
 • czy znamy bajki- quiz dydaktyczny ;
 • uwrażliwienie na zmiany rejestru w muzyce- zajęcia umuzykalniające;
 • teatrzyk kukiełkowy- praca w zespołach;

Wielkanocne bazie

 • zapoznanie z symbolami świąt wielkanocnych: pisanka, baranek, baba wielkanocna, święconka;
 • rozumienie pojęć określających położenie na kartce- na górze, na dole, na środku;
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi;
 • zwierzątka- zabawy dydaktyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi;
 • zapoznanie z utworem Taniec piskląt w skorupkach– kształtowanie wyobraźni dźwiękowej;

Dbam o swoje zdrowie

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała;
 • stosowanie określeń dotyczących stronności ciała;
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o czystość osobistą;
 • poznanie charakteru pracy fryzjera;
 • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • rozwijanie sprawności manualnych podczas malowania farbami;

Język angielski

HAPPY EASTER

Język czynny:

 • Utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie: Hello, Good morning, Goodbye, How are you?
 • Poznanie słownictwa związanego ze swiętami wielkanocnymi: Happy Easter, easter rabbit, easter egg, basket, lamb, chick.
 • Utrwalanie kolorów: blue, green, red, yellow;
 • Utrwalanie liczebników: one, two, three, four, five
 • Śpiewanie piosenek “Make a circle”, „If you are happy”, What’s the weather like today?

Język bierny:

 • Rozumienie poleceń: stand up, sit down, make a circle, make a train, open/close your eyes, wash your hands, let’s sing a song
 • Rozumienie pytań: What colour is…? What’s this? What’s missing? How many…?

Oglądanie z wykorzystaniem monitora interaktywnego piosenek, rymowanek – aktywne słuchanie, wspólne powtarzanie tekstu, śpiewanie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------