‘GR.4 – Motylki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Maj 2019

Moja przygoda z książką

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla książek;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • doskonalenie wyodrębniania głosek w nagłosie oraz wygłosie;

Projekt badawczy: „Drzewo”

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą;
 • poznanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, a także zasadach zachowania się w lesie);
 • rozbudzanie zainteresowania rolą drzewa w życiu człowieka;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew. Nauka zasad odpowiedniego zachowania się w lesie;
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie;

Dżungla

 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na dany temat;
 • poznanie ciekawostek z życia dzikich zwierząt;
 • poszerzanie wiadomości dotyczących sposobu ochrony zwierząt dzikich i ginących gatunków zwierząt;
 • aktywizowanie myślenia dzieci poprzez analizowanie treści zagadek i podawanie ich rozwiązań;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

Dzieci ze wszystkich stron świata

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości.
JĘZYK ANGIELSKI

Temat: HELLO SUMMER

Słownictwo: summer, octopus, shark, fish, swim, ice cream, sea,shell, beach, sand

Zwroty: I like swim, I like… I love …! Do you like? Yes I do, No I don’t, How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this?  How’s the weather today? What’s the shape ?

Piosenka: The Octopus song.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, pogoda, emocje, zabawki, części ciała, kształty, ubrania

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------