‘GR.4 – Motylki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Kwiecień 2019

Dbamy o naszą planetę

 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski .o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;

Projekt badawczy: „Drzewo”

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z przyrodą
 • poznanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, a także zasadach zachowania się w lesie).
 • rozbudzanie zainteresowania rolą drzewa w życiu człowieka.
 • kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew.
 • nauka zasad odpowiedniego zachowania się w lesie.
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Zwyczaje wielkanocne

 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;

Polska (2 tygodnie)

 • nabywanie poczucia przynależności narodowej;
 • rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą Polski;
 • poznanie strojów ludowych z różnych regionów Polski;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych;
 • nauka tańca „Polka” – rozwijanie poczucia rytmu.
JĘZYK ANGIELSKI
Temat: HAPPY EASTER
Słownictwo:
* Easter, egg, basket, lamb, chick, Easter Rabbit/ Easter Bunny, cake, flower
* fly, jump, skip, hop
*full, empty
Zwroty: How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this? How’s the weather
today? What’s in the …. ? Wake up! I like …I can …
Piosenka : Hop little bunnies.
Powtórzenie: kolory, liczebniki, owoce i warzywa, pogoda, kształty, owady
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------