‘GR.4 – Motylki’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Luty 2019

Karnawał

 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;

W dawnych czasach

 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;

Projekt badawczy: kuchnia (2 tygodnie) 

 • usprawnianie analizy słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się
 • poznanie zawodu kucharki
 • samodzielne przygotowywanie jadłospisu oraz posiłków
 • poznanie zasad działania sprzętu elektronicznego
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności; poznanie symetrii; 

JĘZYK ANGIELSKI

Temat: Carnival/ Valentine’s Day

Słownictwo:

* carnival, clown, tickets, party

* flowers, rose, gift, love letter, valentine, ring, box of chocolates

Zwroty:  How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this?  How’s the weather today? What’s in the.. ?

Piosenka: Let’s go to the carnival, If you love me and you know it.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, owoce i warzywa, pogoda, kształty

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------