‘GR.5 – Misie’

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc Czerwiec 2019

Moje zwierzątko

 • rozwijanie zainteresowań światem zwierząt
 • zapoznanie z pracą weterynarza
 • utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt domowych i egzotycznych
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, układanie zapisów matematycznych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • omówienie zagrożeń wynikających z kontaktu z nieznajomym zwierzątkiem i odpowiedniego zachowania w takiej sytuacji

Kolory lata

 • rozpoznawanie kolorów podstawowych i pochodnych
 • utrwalanie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • „Noc świętojańska” – rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi, poszerzanie zasobu słownictwa
 • rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrody – tęcza
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnego materiału do tworzenia prac plastycznych
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach, zapis działań matematycznych z użyciem cyfr i znaków matematycznych

Do szkoły

 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, dokonywania i uzasadniania postaw bohaterów
 • rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole, nazywanie pomieszczeń szkolnych
 • rozumienie konieczności niesienia pomocy innym, dzielenia się swoimi umiejętnościami, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykonywanie prac różnymi technikami
 • konstruowanie gry planszowej „Szkolna drużyna”

Wakacje tuż – tuż

 • poznanie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku
 • doskonalenie umiejętności kojarzenia krajobrazów z konkretnym regionem w Polsce
 • dostrzeganie regularności w danym układzie i kontynuowanie jej; przeliczanie z użyciem liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10
 • rozwijanie poczucia rytmu, orientacji przestrzennej oraz w schemacie ciała
 • poszerzanie umiejętności wykorzystywania różnego materiału do tworzenia prac plastycznych

 

Przygotowanie do czytania  i pisania

Prowadzenie ćwiczeń doskonalących analizę i syntezę wzrokową i słuchową na materiale werbalnym. Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter oraz krótkich tekstów. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.

Wykonywanie ćwiczeń graficznych – rysowanie po śladzie i samodzielnie szlaczków literopodobnych oraz  liter i  wyrazów.

Sprawność ruchowa

Systematyczne prowadzenie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń porannych i gimnastycznych.

Język angielski  Let’s go to the zoo / Summer holidays / We’re going to school

Język czynny:

Poznanie nazw zwierząt: zebra, monkey, lion, elephant, giraffe, tiger, snake i zwrotów: jump like a kangaroos, stomp like elephants, swing like monkeys, waddle like penguins, slither like snakes, swim like polar bears

Poznanie nazw związanych ze szkołą: school, bag, pencil, book, pencil case, pen, backpack.

Poznanie nazw i czasowników związanych z wakacjami: sea, lake, river, shell, beach, sand, sandcastle, ride a bike, play, swimm, sail

Utrwalenie nazw kolorów, zabawek, liczebników, czynności, kształtów, części ciała.

Rozumienie pytań i udzielanie odpowiedzi: How are you?, What colour is…? What is this? What’s the weather like today? What’s the shape…? What’s missing? Do you like..? Yes, I do. No, I don’t. Where is…? We can…

Słuchanie piosenek: „Let’s go to the zoo”; „ A sailor went to sea”.

Język bierny: Rozumienie poleceń: Bring me, Come here, Listen, Look, Touch, Make a circle, Make pairs, Make a train, Be quiet, Let’s sing a song, Wash your hands/ teeth, Close/open your eyes. Rozumienie czasowników: close, open, run, jump, walk, sing, dance, turn around, wave (your hand), fly, look at….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------