DYREKTOR PRZEDSZKOLA

JOLANTA KOPAŁA (nauczyciel dyplomowany)

WYCHOWAWCZYNIE

GR I

ANNA SŁOMIŃSKA  (nauczyciel dyplomowany)

JOLANTA KOPAŁA (nauczyciel dyplomowany)

MAGDALENA WIŚNIEWSKA (nauczyciel stażysta)

 

GR II

MONIKA STRYJEWSKA (nauczyciel kontraktowy)

MONIKA SKWAREK (nauczyciel kontraktowy)

 

GR III

GRAŻYNA CAR (nauczyciel mianowany)

ANNA DZIERŻYK (nauczyciel mianowany)

BOGNA DYMOWSKA (nauczyciel wspomagający)

 

GR IV

MAGDALENA WIŚNIEWSKA (nauczyciel stażysta)

ALEKSANDRA GOTOWICKA (nauczyciel kontraktowy)

 

GR.V

GRAŻYNA DAMPC (nauczyciel dyplomowany)

ELŻBIETA RUBASZEWSKA (nauczyciel mianowany)

 

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: seminaria, warsztaty, konferencje pedagogiczne, zajęcia otwarte, szkoleniowe rady pedagogiczne.