Komunikat Nr 5

Dyrektora Przedszkola Nr 228 w Warszawie

z dnia 19 kwietnia 2019r.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) w związku z trwającym strajkiem

zawieszam zajęcia w Przedszkolu Nr 228

w dniach 23-26 kwietnia 2019r.

Zgodę na zawieszenie zajęć wyraził Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

O zawieszeniu zajęć zostanie poinformowany Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zajęcia zostaną wznowione dnia 29 kwietnia 2019r.

albo z chwilą zakończenia strajku pracowników.

W dniu 6 maja 2019r. planowana wycieczka dzieci ze wszystkich grup wiekowych do Powsina odbędzie się zgodnie z planem!

Wyjazd o godz. 9:00 po śniadaniu.

Powrót ok. godz. 15:00 na obiad.

Bardzo proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola: przedszkole228.waw.pl