W związku z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Kontakt z przedszkolem w tym okresie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W pilnych sprawach telefonicznie pod nr telefonu 22 844 60 15 w godz. 8:00 – 12:00, lub 607 838 290.

 

Rodzice codziennie będą otrzymywać propozycje zabaw z dziećmi poszerzające wiadomości i rozwijające umiejętności dzieci zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w placówce, od nauczycieli poszczególnych grup.