Informujemy, że w miesiącu kwietniu przedszkole nie pobiera opłat za wyżywienie dzieci.