RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:30  Swobodne zabawy w wybranych kącikach zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych i udział w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela, nabywanie umiejętności zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych

8:30 – 8:45  Udział w porannych ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach integracyjnych, ruchowych, ze śpiewem. Pełnienie roli dyżurnych

8:45 – 9:00  Wykonywanie prac porządkowych, czynności higienicznych, przygotowanie przed śniadaniem

9:00 – 9:20  Śniadanie – samodzielne przygotowywanie kanapek przez dzieci ze starszych grup

9:20 – 10:30  Udział w kierowanych zajęciach dydaktycznych realizowanych według wybranego programu wychowania przedszkolnego, aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju, nauka elementów języka angielskiego

10:30 – 10:40  Wykonywanie czynności samoobsługowych, przygotowanie do wyjścia do ogrodu

10:40 – 12:10  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Zorganizowana przez nauczyciela i spontaniczna aktywność ruchowa z wykorzystaniem sprzęt terenowego i sportowego: rowerki, hulajnogi, piłki itp. Zabawy w piasku.

Uczenie się zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo podczas zabawy w ogrodzie i zorganizowanych wycieczek/spacerów poza terenem placówki

12:10 – 12:30  Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu – wykonywanie obowiązków dyżurnych (grupy starsze)

12:30 – 13:00  Obiad – samodzielne spożywanie posiłku, nauka prawidlowego posługiwania się sztućcami, próbowanie i nazywanie nowych potraw

13:00 – 13:15  Przygotowanie do odpoczynku – wykonywanie czynności samoobsługowych (grupy młodsze)

13:15 – 14:30  Udział w zajęciach dodatkowych. Słuchanie wybranych pozycji literatury dziecięcej – rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Zabawy ruchowe i samodzielny wybór aktywności według zainteresowań dzieci.

Udział w zorganizowanych grach i zabawach dydaktycznych (starsze dzieci)

Odpoczynek na leżakach (młodsze dzieci)

14:30 – 14:50  Podwieczorek – nabywanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze wspólnym jedzeniem przy stole

14:40 – 17:30  Samodzielna zabawa wyzwalająca aktywność w różnych sferach rozwoju według upodobań dzieci.

Udział w zajęciach dodatkowych.

Praca indywidualna z nauczycielem lub w małych zespołach.

Zabawa w ogrodzie przedszkolnym.