LOGOPEDA

mgr IZABELA WÓJCICKA

dyżur w przedszkolu:

poniedziałki: 8.00 – 16.30

środy: 14.00 – 17.00

piątki: 7.30 – 16.00

Logopeda w przedszkolu pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy.

We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci.
Po badaniach przesiewowych prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Po zakończeniu badań wszyscy rodzice są informowani o wynikach.

Terapia w formie zajęć indywidualnych prowadzona jest z dziećmi 4 i 5 letnimi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają ok. 15-20 min.

Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Formą współpracy jest zeszyt ćwiczeń wskazanych przez logopedę, dopasowanych indywidualnie dla każdego dziecka do pracy w domu, wraz z instrukcją dla rodziców. Logopeda zaprasza również rodziców na zajęcia.

Ponadto do zadań logopedy należy:

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych grupach);
 • upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli;
 • organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem.

PSYCHOLOG

mgr KINGA SKARBEK
dyżur w przedszkolu:

czwartki, w godzinach 09.00 – 13.00

konsultacje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 7

ul. Narbutta 65/71 tel. (022) 849 99 98

Zadania psychologa w przedszkolu:

 • diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci na prośbę rodziców;
 • sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6-letnich;
 • rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;
 • wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci;
 • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci z kłopotami w nauce czytania i pisania;
 • pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupach;
 • indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dzieckiem;
 • upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

PEDAGOG TERAPEUTA

mgr ANNA DZIERŻYK

Praca indywidualna z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocy udzielą również:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71, tel. 022-849 99 98; 022-849 98 03
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.022-822 71 68
 • Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie ul. Hoża 27, tel. 022-626 94 19 lub 022-626 94 21
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Nr2 Dzielnicy Mokotów m.st.  Warszawy, ul. Bałuckiego 5, tel.022-844 58 84  lub  844 40  31