Zabawy w karnawale

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej – dowolna interpretacja ruchowa słuchanej muzyki;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami;
 • rozumienie pojęcia karnawał;
 • rozwijanie pomysłowości oraz wyobraźni
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów w zakresie dostępnym dzieciom.

Spotkanie z bajką

 • poznanie wybranych baśni i bajek, próby samodzielnego opowiadania;
 • rozwijanie zainteresowania książką
 • poznanie zawodu: pisarz
 • rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról
 • zaznajomienie dzieci z utworami literatury dziecięcej dotyczącej omawianego tematu: uważne słuchanie, próby wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

W dawnych czasach

 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • poznanie i określenie właściwości węgla oraz soli;
 • kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zabaw badawczych;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rozpoczętego rytmu;
 • doskonalenie spostrzegawczości oraz pamięci;
 • rozwijanie doświadczeń plastycznych.

Kiedy patrzę w niebo

 • doskonalenie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej;
 • poznanie zawodu: astronauta
 • poznanie wybranych instrumentów perkusyjnych: bęben, grzechotka;
 • utrwalenie pojęć: ranek oraz wieczór

Język angielski

Temat: Toys

Słownictwo: car, teddy bear, ball, doll, plane, train, blocks

old, new

Zwroty i wyrażenia: What’s this? It’s a (doll/car/…), What’s in the box?

Piosenki: My Teddy Bear, Toys song

Powtórzenie: 1, 2, 3, 4, 5; części ciała, kolory