Wynalazki

 • rozpoznawanie i nazywanie różnych wynalazków i odkryć;
 • doskonalenie umiejętności wyodrębniania pierwszej sylaby i głoski w nagłosie;
 • zapoznanie dzieci z historią powstania wybranych wynalazków;
 • wzbogacenie wiedzy na temat różnic między dawnymi i nowoczesnymi urządzeniami;
 • uświadomienie dzieciom roli urządzeń elektrycznych w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem;
 • wprowadzenie litery P, p;

Projekt badawczy RYBY (2 tygodnie)

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ryb;
 • uświadomienie dzieciom konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych ;
 • zapoznanie dzieci z rodzajem pokarmu ryb żyjących na wolności i ryb hodowlanych;
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy wyposażenia akwarium;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do aktywności badawczej;
 • kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych, dostrzeganie różnic i podobieństw między figurami;
 • wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 9, ukazanie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby
 • wprowadzenie litery G, g.

Z dziejów ziemi

 • budzenie zainteresowania poznawaniem dziejów Ziemi;
 • zapoznanie z pracą archeologa i paleontologa;
 • poznanie ciekawostek na temat życia dinozaurów;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjących się pod ziemią (sól, węgiel);
 • utrwalanie pojęć: prawa, lewa;
 • wprowadzenie litery Ł, ł

JĘZYK ANGIELSKI

 Temat: Carnival/ Valentine’s Day

Słownictwo: carnival, clown, tickets, party

flowers, rose, gift, love letter, valentine, ring, box of chocolates

Zwroty:  How are you today? What’s missing? Let’s count!,What’s this?  How’s the weather today? What’s in the …. ?

Piosenka: Let’s go to the carnival, If you love me and you know it.

Powtórzenie: kolory, liczebniki, owoce i warzywa, pogoda, kształty